Djupanalys light och varför vända ryggar inte är en del av problemet! 

Vi är fortfarande yrvakna efter valet och analyserna överlöper varandra. Just nu är trenden att vi ska anklaga de vända ryggarna och de “ta bort mig som vän på FB om du är SD:are” aktivisterna för att de har satt oss i den här soppan.

Jag gör en helt annan analys, jag vill rikta ett TACK till ni som fortfarande tar striden och vågar ge er ut på gator och torg, vända era ryggar, ropa nej till rasism och göra allt ni kunnat för att skärskåda SD:s politik byggt på skelett från Vit makt rörelsen.

Möjligtvis har några SD-röster tillkommit pga av all uppståndelse men hur många som INTE har tillkommit på grund av, och tack vare, er får vi aldrig veta.

Så varför har SD vuxit så markant?

Jag är helt enig med Tanvir Mansur, det finns nästan lika många anledningar som det finns väljare.

http://tanvirmansur.se/2014/09/16/till-alla-er-med-analyser-om-varfor-sd-har-vuxit-ni-har-fel/

En sak är dock säker, hur många har befunnit sig på torgmöten för att hylla Jimmie och SD?

En handfull skara, två ibland, 30 ibland, ibland inga. Det är inte där som väljarna finns/fanns.

Den största andelen finns i LO-kollektivet, i SEKO, bland M-väljare, bland S-väljare, bland tjänstemän och bland arbetare. De väljer parti vid köksborden och de tycker att invandringen påverkat Sverige i fel riktning, de kanske inte alltid kan peka på HUR invandringen påverkat dem, men de har heller ingen anledning till att tro att invandringen INTE har påverkat dem.

Visst är det missnöjesröster, men det är mer än bara det.

Det är vanliga medborgare i vårt avlånga land som faktiskt, rätt och slätt, sett hur deras vardag påverkats av den nu förda politiken, en omfördelning som påbörjades även innan valet 2006.

Som lastbilschaffisen Björn Gustavsson skrev: Varför lyssnade ni inte tidigare, innan SD var vårt enda alternativ?

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article19543273.ab

För övrigt ett mycket läsvärt svar av Jenny Bengtsson, HRF:

http://www.aftonbladet.se/debatt/article19548380.ab

Redan innan Fredrik Reinfeldts nu oförglömliga “öppna era hjärtan” tal så har många, många, människor därute känt hur det blåser snålt i arbetsgivarens Sverige.

Byggbranchens arbetare som känner av den pågående lönedumpningen och ser sig förbisprungna av “importerad” arbetskraft, har INTE minskat SD-röster.

http://www.proletaren.se/inrikes-arbetsmarknad/lex-laval-dumpar-svenska-loner

Busschaufförer som har fått uppleva hur de tvingas söka om sina jobb när företaget upphandlas och toner som “Det är klart att den nya arbetsgivaren måste få bestämma själv över sitt nya företag” i media och i folkmun, har INTE minskat SD-röster.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5929433

Osäkra tågförare som inte vet om de får komma tillbaka efter sommaren pga en renovering på Lidingöbanan, efter upphandling, minskar INTE risken för SD-röster.

http://www.mitti.se/tagforare-tvingas-bort-fran-lidingo/

Många bäckar små men en politik som tycker att TILLVÄXT är viktigare än VÄLFÄRD, får en arbetarskara och en väljarskara i gungning.

Alliansen och även (S) i stor utsträckning, har konsekvent fört en politik som underlättat för företagen att öka sin vinst, jättebra för företagen och toppenbetyg för Sverige med en ökad tillväxt. Men då har vi bakslaget. Arbetare som har förlorat sina jobb vid en upphandling, vårdpersonal som går på knäna medan företaget blomstrar, tjänstemän som känner av en munkavle, en  avkrävd tystnadsplikt gentemot sin arbetsgivare trots indragna rättigheter och oegentligheter på arbetsplatsen. Till det tillkommer (FP) som driver på en lag om indragen eller minskad strejkrätt. Sen lägger vi på en allt stramare Försäkringskassa, som trots sitt namn, F Ö R S Ä K R I N G, numera kallas bidrag, med resultatet att alltfler ramlar ur systemet i vår iver att få fast alla (?) fuskare därute. Låt detta kryddas med en omdiskutabel A-kassa, påtvingade privata sjukförsäkringar, en äldreomsorg i gungning och beskattade pensionärer som känner sig straffade, istället för belönade, efter att ha fullgjort ett helt arbetsliv.

Toppen på moset är en fullblodretorisk underdog, Jimmie Åkesson. Förutom att lova allt åt alla, (förutom åt kvinnor, feminister, invandrare, icke-rasister och journalister) så lovar han att en röst på honom kommer att leda till guldregn. En bonus är även att en röst på honom är en röst upp i röven på de andra partierna. De som tidigare svikit.

Och även om stödet har ökat även i Stockholm så är det inte föga förvånande just på landsbygden som SD har ökat markant, långt ifrån racificering, genus, surdeg och drömmen om 32-h veckor. Det betyder inte att man är omedveten om frågorna, men det är liksom inte det viktiga för gemene hens vardag. Det viktiga är en utvecklad och fungerade äldrevård, trygg barnomsorg, en fungerande jordbrukspolitik och en fungerande välfärd. Då ligger löftet om ett “Sverigevänligt alternativ” väldigt nära till hands. Lägger man då på en stor dos politikerförakt och känsla av utanförskap kontra Stockholmsfokuset så kan man se hur självklart SD-röstaren föds.

http://www.etc.se/inrikes/sd-okar-kraftigt-i-fattiga-kommuner

Jag skrev ju att detta är en analys light…. Jag skulle kunna göra en mer djupgående analys men är rädd för att inte komma upp igen.

Jag har inget svar på hur vi ska gå vidare men en sak är jag övertygad om, låt oss aldrig gå samma väg som Norge och Danmark har gjort, låt oss aldrig göra rasismen rumsren och låt oss aldrig acceptera en politik som kategoriserar in människor efter olika värde eller acceptera villkorade demokratiska rättigheter beroende på bakgrund som skulle komma i kölvattnet med en sådan förd politik.
Det är knappast Sverigevänligt och inte värdigt en demokrati.

Allt gott men inte slutet gott….ännu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s